2019

AGOA – 25/26.04.2019
Convocator AGOA 25-26 aprilie 2019
Raportul Consiliului de Administratie
Raportul auditorului
Bilant 31.12.2018
Situatii financiare 31.12.2018
Proiect de hotarare AGOA 25.04.2019
Situatie actiuni
Procura speciala
Buletin de vot prin corespondenta
Nota indemnizatie administratori
Nota numire auditor
BVC 2019
Plan investitii 2019
AGEA – 03/04.04.2019
Convocator AGEA 3-4 aprilie 2019
Solicitare convocare AGEA
Extras raport evaluare
Situatie actiuni
Proiect de hotarare AGEA 03.04.2019
Procura speciala
Buletin de vot prin corespondenta

2018

AGOA – 25/26.04.2018
Convocator AGOA 25-26 aprilie 2018
Propunere repartizare profit 2017
Situatie actiuni AGOA 25.04.2018
Raportul Consiliului de Administratie
Situatii financiare 2017
Raportul auditorului extern
Note la situatiile financiare
Nota indemnizatie administratori
Plan de investitii 2018
BVC 2018
Contract de administrare
Proiect de hotarare
Procura speciala
Buletin de vot prin corespondenta
Procedura de vot

2017

RAPORT ANUAL 2016
Bilant 2016
Raportul Consiliului de Administratie
Declaratie guvernanta corporativa 2016
Raportul auditorului
Note la situatiile financiare
Fluxuri de trezorerie
Capitaluri proprii
Declaratie administrator
Program investitii
Hotarare 45 din 27.04.2017
Hotarare 46 din 27.04.2017
AGOA – 26/27.04.2017
Convocare AGOA 26-27 aprilie 2017
Propunere repartizare profit 2016
Situatie actiuni AGOA 26.04.2017
Situatii financiare 2016 (provizorii)
Proiect de hotarare AGOA 26.04.2017
Buletin de vot prin corespondenta
Procura speciala
Propunere candidatura CA

2016

RAPORT ANUAL 2015
Raport de gestiune
Bilant 2015
Raportul auditorului
Situatie capitaluri proprii
Situatie flux trezorerie
Note 1_21
Declaratie administrator
Declaratie director general
Declaratie de conformitate
AGOA – 28/29.04.2016
Convocare AGOA 28-29 aprilie 2016
Situatie actiuni AGOA 28.04.2016
Buletin de vot prin corespondenta
Procura speciala
Propunere repartizare profit
Situatii financiare 2015 provizorii
Proiect de hotarare AGOA 28.04.2016
Plan investitii 2016-2020
BVC 2016
Hotarare AGOA 44 din 28.04.2016
AGOA – 18/19.02.2016
Convocare AGOA 18-19.02.2016
Buletin de vot prin corespondenta (vot deschis)
Buletin de vot prin corespondenta (vot secret)
Procura speciala (vot deschis)
Procura speciala (vot secret)
Proiect de hotarare AGOA 18.02.2016
Situatie actiuni AGOA 18.02.2016
Propunere candidaturi CA
Informatii pct. 4 AGOA 18.02.2016
Informatii pct. 5 AGOA 18.02.2016
Propunere pct. 3 AGOA 18.02.2016
Raport curent hotarari AGOA 18.02.2016

2015

RAPORT SEMESTRIAL 
Raport S1 – 2015
Situatii financiare S1 – 2015
RAPORT TRIMESTRIAL
Raport T3 – 2015
Raport T1 – 2015
AGOA – 29/30.04.2015
Raport Consiliu de Administratie
Bilant Avicola Bucuresti 2014
Note la situatiile financiare
Situatie capitaluri proprii
Situatie flux trezorerie
Raport auditor extern
Declaratie administrator
Convocare AGOA 29-30.04.2015
Buletin de vot prin corespondenta
Procura speciala AGOA
Proiect de hotarare AGOA 29.04.2015
Plan investitii 2015
AGEA -19/20.02.2015
Hotararea AGEA nr. 41 din 19.02.2015
Raport – informare privind Legea 151 din 2014
Convocare AGEA 19-20.02.2015
Cerere completare convocator AGEA 19.02.2015
Convocare completata art. 117(1) Legea 31 din 1990
Proiect de hotarare AGEA 19-20.02.2015
Procura speciala AGEA 19-20.02.2015
Buletin de vot prin corespondenta AGEA 19-20.02.2015

2014

AGEA + AGOA – 25/26.08.2014
Convocare AGEA + AGOA 25-26.08.2014
Buletin de vot prin corespondenta -AGEA 25 august 2014
Buletin de vot prin corespondenta -AGOA 25 august 2014
Proiect de hotarare AGEA 25-26.08.2014
Proiect de hotarare AGOA 25-26.08.2014
Procura speciala AGEA 25-26.08.2014
Procura speciala AGOA 25-26.08.2014
Propunere candidatura CA
CV – Terez Zarug
AGOA – 28/29.04.2014
Convocator AGOA 28/29.04.2014
Procura speciala AGOA – 2014
Buletin de vot prin corespondenta AGOA – 2014
Contract cadru de administrare 2014-2018
Proiect de hotarare AGOA 28/29.04.2014
AVICOLA BUCURESTI SA – BVC 2014 (sumar)
Plan investitii 2014-2015 Avicola Bucuresti
Hotararea AGOA 36 din 29.04.2014

2013 

RAPORT ANUAL
Raportul Consiliului de Administratie
Raportul auditorului independent
Situatii financiare note 1-6
Situatii financiare note 7-21
Situatia fluxurilor de trezorerie
Declaratie Director General
RAPORT SEMESTRIAL
Raport semestrial
Situatii financiare S1

2012

RAPORT SEMESTRIAL
Raport semestrial
Bilant S1
Cont profit si pierdere S1

2011

RAPORT SEMESTRIAL
Raport semestrial

2010

RAPORT SEMESTRIAL
Raport semestrial
Situatii financiare S1